Міф та реальність: тіньова економіка в Україні

Інтeрпрeтaції пoкaзникa рівня тіньoвoї eкoнoміки у 2014 рoціПeршa з нaвeдeниx інтeрпрeтaцій (рисунoк 1a) oзнaчaє нaступнe. Виxoдячи із тaкoї лoгіки, ВВП Укрaїни у 2014 рoці дoрівнює 2209 млрд грн, a нe 1567 млрд грн, як рoзрaxувaв Дeржстaт.Цe твeрджeння нe є кoрeктним. Тіньoвa eкoнoмікa мaє знaчний внeсoк у eкoнoмічнe зрoстaння в Укрaїні. Oчeвиднo, руйнувaння тіньoвиx сxeм уxилeння від oпoдaткувaння сприятимe фoрмувaнню умoв для чeснoї кoнкурeнції. Прoтe, слід врaxoвувaти, щo eфeкти дeтінізaції мoжуть бути нeoднoзнaчними. Рівeнь тіньoвoї eкoнoміки визнaчaється нa oснoві припущeння щoдo її рівня у бaзoвoму рoці тa рoзрaxoвaниx тeмпів зміни.Для фінaнсoвoгo методу методика Мінекономрозвитку визначає базовим 2003 рік та припускає, що у 2003 році рівень тіньової економіки дорівнював рівню, який розрахований за методом "витрати населення – роздрібний товарообіг". Це означає, що обсяг тіньової економіки, який не враховують оцінки Держстату (1% ВВП), є незначним порівняно із загальним розміром тіньової економіки (40-60% ВВП).Таким чином, існуючі показники рівня/розміру тіньової економіки відображають потоки ресурсів, які створюються з використанням тіньових схем, проте ці потоки значною мірою відображені у офіційних статистичних спостереженнях. Якщо виходити з формул, за якими Мінекономрозвитку здійснює розрахунки, коректною є друга інтерпретація.Рисунок 1. Наприклад, особа, яка отримала заробітну плату "в конверті" (тіньова операція), може потім легально розрахуватися цими грошима у супермаркеті (біла операція). Це означає, що очікування значних позитивних ефектів детінізації економіки є надто оптимістичними.Починаючи працювати, майже кожен український уряд вважав детінізацію джерелом економічного зростання, але жоден не зміг реалізувати цей потенціал. Це означає, що додатково до 1567 млрд грн ВВП, який розрахував Держстат, ще 642 млрд грн (41% від 1567 млрд грн) створено в тіньовій економіці (рисунок 1а). 1б).ЧИТАЙТЕ:Насиров уверен, что теневых схем в ГФС нетПевним орієнтиром під час оцінки обсягів тіньового ВВП, який не врахований офіційною статистикою, можуть слугувати оцінки незаконного виведення капіталу. Ця величина за період з 1998 по 2006 роки є константною (const) і дорівнює 0,912". Скоротяться корупційні ризики. Тобто, фактично припускається, що, наприклад, у цьому та минулому роках збиткових підприємств не було, а ті підприємства, які потерпали від збитків, насправді отримали прибуток. Розбіжності у динаміці цін оцінюються для різних галузей економіки, а сума цих розбіжностей визначає зміну обсягу тіньової економіки в цілому. У своїх методологічних поясненнях [5] експерт вказує, що його методологія концентрується на двох видах тіньової економіки – незаконна зайнятість та виробництво товарів та послуг домашніми господарствами. Майже кожна тіньова схема містить як легальні, так і тіньові операції. 1б), а яка ні (сіра зона на рис. Цей показник розраховують експерти ресурсу Global Financial Integrity [6]. Такі види тіньових доходів важко врахувати у статистичних спостереженнях доходів населення. Зокрема, доходи домогосподарств включають зарплату, субсидії, доходи від підприємницької діяльності, проценти за депозитами тощо; їхні інвестиційні видатки – витрати на придбання нерухомості, цінних паперів, депозити тощо. Додана вартість, яка створюється на тіньовому виробництві перерозподіляється на легальному споживчому ринку, або навпаки. Низка експертів вважає, що компенсувати дефіцит бюджету, який виникне в результаті скорочення податкових ставок, можна за рахунок виведення із тіні доходів компаній, підприємців та найманих працівників, пише Vox Ukraine.Проте, як свідчать дослідження, ефекти детінізації можуть бути неоднозначними. Кількісні оцінки Ф.Шнайдера для окремих країн доводять, що 2/3 доданої вартості, створеної в тіньовій економіці, роблять внесок у споживання, тим самим стимулюючи економічне зростання.ЧИТАЙТЕ:У Абромавичуса подсчитали теневую долю украинской экономикиЯкщо детінізація відбуватиметься силовими методами, результат може бути негативним – низка бізнесів вийде з України або буде знищена. Також, варто пам’ятати, що бізнес завжди є більш мобільним, ніж державні інституції. На ньому показано, що процеси тіньової та легальної економіки часто перетинаються (заштрихована зона на рис. Зокрема, в результаті детінізації зарплат, на яку сподіваються експерти, частина доходів населення, яку зараз домогосподарства витрачають на споживчому ринку, буде спрямована в бюджет у вигляді податків на фонд оплати праці. Припускається, що якщо споживання електроенергії зростає швидше, ніж ВВП, то ця розбіжність пояснюється двома чинниками: (1) змінами технологій, (2) зростанням тіньової економіки. У 2014 році Мінекономіки оцінив, що рівень тіньової економіки складає 41% від офіційного ВВП. 1б). Якщо ці дані не співпадають, то ця розбіжність визнається як обсяг тіньової економіки.Реалізуючи цей метод, у методиці Мінекономрозвитку визначено, що вихідними даними для розрахунку тіньової економіки за методом "витрати населення – роздрібний товарообіг" є дані офіційних статистичних спостережень умов життя домогосподарств, доходів та витрат населення, структурного обстеження підприємств, статистики торгівлі та ресторанного господарства. Про це свідчать формули, за якими здійснюється розрахунок.У методичних рекомендаціях Мінекономрозвитку від 18.02.2009 № 123 рівень тіньової економіки розраховується за методами "витрати населення – роздрібний товарообіг", фінансовим, монетарним, електричним методом та методом збитковості.Метод "витрати населення – роздрібний товарообіг" дозволяє визначити рівень тіньової економіки через порівняння витрат домогосподарств на придбання товарів з обсягами придбання товарів у роздрібних мережах. Іншими словами метод базується на припущенні, що "в Радянському Союзі тіньової економіки не було".Можливо саме через це припущення, рівень тіньової економіки за монетарним методом є відносно низьким та в останні 5 років приймає значення в діапазоні від 24 до 35 % ВВП.Електричний метод побудований на співставленні динаміки споживання електроенергії та ВВП. Разом з тим, як свідчать дослідження Ф.Шнайдера та його колег [1], тіньова економіка може як стимулювати, так і стримувати економічне зростання. В результаті, скоротяться обсяги споживання домогосподарств, що (1) матиме негативний вплив на економічне зростання, (2) спричинить скорочення надходжень ПДВ до бюджету.Як показав аналіз показників рівня тіньової економіки, вона робить значний внесок в економічне зростання в Україні. Через необґрунтованість цих припущень, показник, розрахований Мінекономрозвитку за електричним методом, не є надійним.Таким чином, показники, які розраховує Мінекономрозвитку за методами "витрати населення – роздрібний товарообіг", монетарним та фінансовим методом, відображають обсяг тіньової економіки, який значною мірою вже врахований в офіційній статистиці. Показано, що додана вартість тіньової економічної діяльності, згідно з цими підходами, значною мірою врахована в офіційній статистиці. Зокрема, для того щоб виокремити внесок технологічних змін "Починаючи з 1998 року індекс зміни ВВП коригується на величину мінімального співвідношення індексу зміни витрат палива, теплоенергії та електроенергії на технологічні потреби до індексу зміни ВВП. Наприклад, це має місце, (1) якщо експортер продає продукцію за заниженими цінами та частину вартості отримає на свою офшорну компанію (мовою податківців – використовує схеми трансфертного ціноутворення), (2) виробник наркотичних засобів нелегально продає продукцію, переправляє отримані кошти за кордон та там їх витрачає. Так званий інтегрований показник рівня тіньової економіки, за даними Мінекономрозвитку, останнім часом перевищує 40% ВВП [4]. Тому методика передбачає визначення припущення щодо рівня тіньової економіки у так званому базовому році та подальший розрахунок його зміни.Фінансовий метод побудований на припущенні, що динаміка цін на готову продукцію та складники її собівартості повинні бути синхронними. Зокрема, низка експертів вважає, що додатково до ВВП, який обраховує офіційна статистика, в тіньовій економіці створюється "тіньовий ВВП", який складає від 40 до 60 відсотків від його офіційного обсягу. Цей показник вже розглянуто вище, та показано, що він дозволяє встановлює обсяг тіньової економіки, яка вже врахована офіційною статистикою.Монетарний метод дозволяє оцінювати зміну рівня тіньової економіки на основі співставлення динаміки грошової маси та ВВП. Рівень тіньової економіки за цим методом оцінюється на базі припущення, що витрати домогосподарств на придбання товарів повинні співпадати з показниками обороту в роздрібних торговельних мережах. Напередодні чергової податкової реформи це питання знов стає актуальним. Він оцінює її розмір в Україні у діапазоні від 46 до 53 відсотків ВВП. Вони показують, що близько половини ВВП в Україні створюється з використанням нелегальних схем та операцій, які не декларуються, не оподатковуються, або здійснюються без необхідних дозволів. Оцінка Держстату (близько 17% ВВП) відображає обсяг економіки, яка безпосередньо не спостерігається. Таким чином, у показниках, розрахованих Шнайдером, важко виділити, яка саме частина доданої вартості, створеної у тіньовому секторі, врахована в офіційних показниках ВВП (заштрихована зона на рис. Що саме означає показник "мінімального співвідношення індексу зміни витрат палива, теплоенергії та електроенергії на технологічні потреби до індексу зміни ВВП", як він оцінено та чому він використовувався лише в період з 1998 по 2006 рік в методиці не пояснюється. .voxukraine.orgЦя стаття є внеском у дискусію навколо податкової реформи в Україні. Саме з метою врахування усіх можливих каналів формування та розподілу доданої вартості в статистиках усіх країн ВВП розраховується трьома різними методами – за виробництвом, доходами та споживанням.Безумовно, частина тіньової доданої вартості ніколи не потрапляє до легальної економіки, і тоді вона не може бути врахована в офіційній статистиці (сіра зона на рис. Кошти, які виділені із бюджету для державних закупівель (біла операція) можуть бути частково використані для сплати хабаря (тіньова операція), а потім хабарник іде в ресторан та розраховується цими коштами за їжу (біла операція). Ланцюжок "виробництво продукції – отримання доходу – споживання/заощадження" може складатися як із легальних, так і з тіньових операцій. Якщо ціни на складові собівартості зростають швидше, ніж ціна реалізації готової продукції, то вважається, що ця розбіжність відображає зростання тіньової економіки; якщо повільніше – зниження. Але яку саме частину ці операції складають в показниках рівня тіньової економіки, ані Мінекономіки, ані інші експерти для України не оцінювали.ЧИТАЙТЕ:Через фондовый рынок Украины прошло 400 млрд грн теневых денег – ХромаевЧому саме друга інтерпретація (рисунок 1б) є коректною? Це означає, що тіньова економіка сьогодні робить істотний внесок в економічне зростання, а обсяг ресурсів, які обслуговують тіньову економіку та не враховані в офіційних статистичних показниках, не є значним. Ця теза є, м’яко кажучи, спірною та вказує на те, що цей показник не є достатньо надійним для того, щоб бути підставою для прийняття рішення.Три інших методи – фінансовий, монетарний та електричний – дозволяють розраховувати лише динаміку тіньової економіки, а не її рівень. Легально працевлаштовані люди не вимагатимуть соціальну допомогу від держави та матимуть соціальні гарантії. Відповідно, детінізація економіки не дозволить знайти в економіці значні додаткові ресурси, а лише сприятиме їх перерозподілу.Розробники податкової реформи та їх опоненти сподіваються на додаткові надходження до бюджету в результаті детінізації. Шнайдера, тіньова економіка в Україні складає близько 50% ВВП.Оскільки в методиці, за якої Мінекономрозвитку здійснює розрахунок, чітко не вказано, що саме охоплює показник рівня тіньової економіки (є лише визначення, що таке тіньова економіка), експерти інтерпретують ці цифри на свій розсуд. В умовах швидкого розвитку цифрових технологій та фінансових інструментів бізнес швидко знаходитиме механізми для нових схем ухилення від оподаткування та регуляторних процедур.Неоднозначна інтерпретація показників рівня тіньової економіки України часто сприяє формуванню надмірно оптимістичних очікувань щодо детінізації. Таких інтерпретацій дві:(1) додатково до офіційно розрахованого обсягу ВВП, в Україні створюється ще понад 40% "тіньового ВВП" (рисунок 1а);(2) понад 40% ВВП Україні створюється з використанням тіньових схем (рисунок 1б). Вважається, що вона повинна бути синхронною, а якщо є розбіжність у темпах зміни цих показників, то вона інтерпретується як зміна (зростання/зниження) обсягів тіньової економіки. Насправді, обсяг тіньової економіки в Україні дійсно є значним, але жодна із існуючих сьогодні оцінок не дає відповідь на питання щодо обсягів ВВП, які створюються додатково до тих, які вже враховані в офіційній статистиці.Мета цієї роботи – з’ясувати, що насправді відображають показники тіньової економіки, які розраховуються для України.Показники, які пов’язують з рівнем тіньової економіки в Україні, розраховують Держстат, Мінекономрозвитку [2] та Ф. З використанням нелегальних схем та операцій створюється близько половини ВВП. Показники, розраховані Мінекономрозвитку за методом збитковості та за електричним методом, базуються на очевидно необґрунтованих припущеннях, тому далі не розглядаються.Є оцінки тіньової економіки у зарубіжних експертів, наприклад у Ф. Коли хоча б одна з операцій тіньової схеми здійснюється у легальний спосіб, її вартість так чи інакше може бути облікована в офіційній статистиці. Останні дані для України свідчать, що з використанням незаконних маніпуляцій цінами при експорті-імпорті продукції у 2011 році з України було виведено 2 млрд доларів, що складає трохи більше, ніж 1% ВВП. Експерти по-різному інтерпретують показники рівня тіньової економіки, що впливає на їх очікування щодо детінізації. Тому надто агресивна боротьба з тіньової економікою в Україні може перетворитися у боротьбу з економічним зростанням.Автор: Тетяна Тищук, Інститут економіки та прогнозування НАН України Застереження: Автор не є співробітником, не консультує, не володіє акціями та не отримує фінансування від жодної компанії чи організації, яка б мала користь від цієї статті, а також жодним чином з ними не пов’язаний За різними оцінками Мінекономрозвитку, тіньова економіка в Україні складає від 25 до 58 % ВВП. Шнайдер [3]. Такі ланцюжки, які складаються з білих та тіньових операцій, можна продовжувати.Ця логіка відповідає другій інтерпретації показників рівня тіньової економіки та відображена на рисунку 1б. В статті проаналізовані методології розрахунку показників розміру тіньової економіки в Україні. На основі цих розбіжностей розраховуються темпи зростання/зниження тіньової економіки. Витрати домогосподарств на придбання товарів є різницею між доходами домогосподарств із різних джерел, інвестиційними видатками домогосподарств та їхніми витратами на придбання послуг. За даними Ф. Тіньова та так звана біла (офіційна) економіка не існують як дві паралельні реальності. Оскільки у розрахунку використовуються дані офіційної статистики, то, очевидно, що розмір тіньової економіки, оцінений за цим методом, вже врахований у національних рахунках та, відповідно, при розрахунку ВВП.Рівень тіньової економіки за методом "витрати населення – роздрібний товарооборот" в останні 5 років зріс з 45 до 58 відсотків ВВП.Показник рівня тіньової економіки за методом збитковості підприємств у методиці Мінекономрозвитку базується на припущенні, що "усі збиткові підприємства за офіційними статистичними даними фактично є прибутковими … Рентабельність збиткових підприємств дорівнює рентабельності прибуткових підприємств у періоді, що аналізується". Щоб розрахувати рівень тіньової економіки, Мінекономрозвитку робить припущення щодо її рівня у базовому році: базовим визначено 1991 рік, а рівень тіньової економіки у цьому році встановлено рівним нулю. 1б). Шнайдера. Але значна частка цих коштів використовується населенням на споживчому ринку і тому може бути врахована офіційною статистикою у показниках споживання. В методиці Мінекономрозвитку цей метод реалізований з використанням низки суб’єктивних припущень. На перший погляд здається, що виведення економіки з тіні є швидким шляхом для забезпечення економічного зростання.

Комментарии запрещены.

Счетчик